Bratislavu sme rozsvietili načerveno,

v uliciach sa objavili červené stužky

Bratislavu sme rozsvietili načerveno, v uliciach sa objavili červené stužky

Prvého decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Vyhlásený bol Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988, tento rok tak „oslávil“ 35 rokov. Jeho symbolom je červená stužka, ktorej pripnutím vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV a AIDS. Ku kampani sme sa pridali aj my a  pripravili sme viaceré aktivity.  

Ako členovia združenia sme sa tak v tejto deň vybrali do ulíc hlavné mesta a k nákupným centrám, aby sme v rámci osvety a prevencie rozdávali červené stužky. Práve osveta a zvyšovanie povedomia sú veľmi dôležité, keďže diskriminácia ľudí s HIV pramení najmä z neinformovanosti a nevedomosti, ktorá okrem iného vedie k chybným domnienkam. Boli sme preto pripravení ochotne a citlivo odpovedať na otázky ľudí, ktorí sa chceli o tejto téme dozvedieť viac. Neodradilo nás ani chladné a upršané počasie, osveta a pomoc predsa nezávisia od počasia, pomáhať si treba vždy. Rozdávanie červených stužiek sme spojili s verejnou zbierkou. 
HIV/AIDS svetový deň boja proti AIDS
Pomôcť zmeniť prístup k HIV je možné aj toleranciou a pochopením. A práve na tie upriamili pozornosť aj niektoré inštitúcie, ktoré nasvietili budovy a objekty načerveno. Do našej iniciatívy sa tento rok zapojil Prezidentský palác, UFO na Moste SNP, Slovenské národné divadlo, Stará tržnica a Nová Cvernovka. Pri tejto príležitosti by sme im chceli ešte raz, aj takto verejne, úprimne poďakovať.
Svetový deň boja proti AIDS 2023
Svetový deň boja proti AIDS 2023
V Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci bola omša za zosnulých, Rekviem za obete HIV/AIDS, ktorú zorganizovalo naše združenie v spolupráci so  Starým rímskokatolíckym spoločenstvom v Bratislave. Duchovné slová a posolstvá dávali priestor nielen na zamyslenie.
„Ľudia žijúci s HIV sa cítia veľmi diskriminovaní v spoločnosti. Žiaľ, aj v kresťanských komunitách sa vyskytuje takáto diskriminácia u nás, teda v našom spoločenstve nie, ale existujú také spoločenstvá, ktoré diskriminujú HIV pozitívnych ľudí ešte aj dnes. A títo ľudia potom, pod týmto tlakom, spáchajú samovraždu. Dokonca niekedy sa stane aj vražda HIV pozitívnych ľudí. Aj za týchto je obetovaná táto svätá omša. V čítaniach, ktoré sme mohli počuť, obidve tie čítania spomínajú ľudí, ktorí umierajú v spojení s Pánom. To je kresťanská nádej, že keď niekto zomiera v spojení s Pánom, tak sa toto spojenie nepretrhne ani pri prechode do večnosti,“
povedal ThLic. Mgr. Adam Sýkora, PhD. – kňaz, farský administrátor pre staré rímskokatolícke spoločenstvo v Bratislave.
Svetový deň boja proti AIDS 2023
ThLic. Mgr. Adam Sýkora, PhD. | foto: HIV/AIDS Slovensko
V našom Komunitnom centre sme na záver dňa pripravili Deň otvorených dverí. Vytvorili sme priestor na rozhovory v komornejšej atmosfére, ale aj na príjemné stretnutie ľudí, známych a priateľov.

Zdieľaj článok