HIV/AIDS SLOVENSKO

Kontakt

HIV/AIDS SLOVENSKO, o.z

Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Virtuálne sídlo

(korešpondenčná adresa.)
IČO: 55103481
Tel: +421949056828
E-mail: info@hivslovensko.sk
Kontakt na riaditeľa združenia
koller@hivslovensko.sk
Platobné údaje
IBAN: SK87 8330 0000 0024 0253 6528
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-65363

KOMUNITNÉ CENTRUM HIV

HIV/AIDS Slovensko, o.z.
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Kontakt na riaditeľa združenia
koller@hivslovensko.sk
Členstvo v HIV/AIDS Slovensko